Logo
МОНГОЛ УЛСАД ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨЖ БАЙГАА

Стандартын цахим сан

ХУВИЛБАР BETA 2.0

Мэдээ, мэдээлэл

You have got 2300 bonus points.
Feel free to use them in your lessons

Стандартын төрөл

MNS (4174) Үндэсний стандарт
MNS ISO (1267) Олон улсын стандарт
MNS EN (237) Олон улсын стандарт
MNS IEC (179) Олон улсын стандарт
MNS ASTM D (120) Олон улсын стандарт
MNS GOST (58) Олон улсын стандарт
MNS ISO/IEC (54) Олон улсын стандарт
MNS OIML R (52) Үндэсний стандарт
MNS CAC (52) Олон улсын стандарт
MNS AASHTO T (50) Олон улсын стандарт
MNS IPSAS (31) Олон улсын стандарт
MNS GOST R (30) Олон улсын стандарт
MNS IAS (29) Олон улсын стандарт
MNS ASTM E (26) Олон улсын стандарт
MNS GB/T (25) Олон улсын стандарт
MNS ASTM C (24) Олон улсын стандарт
MNS CAC GL (19) Олон улсын стандарт
MNS ISO/TR (17) Олон улсын стандарт
MNS ISO/TS (17) Олон улсын стандарт
MNS GB (15) Олон улсын стандарт

ДХБ. ХТСТТХ-ийн лавлагааны төв

“Мэдээлэл лавлагаа төв”-ийг байгуулсанаар иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг нэг дороос, хурдан шуурхай хүргэж, цаг хугацааг хэмнэж, цаашилбал, иргэдийн сэтгэл ханамжид эерэгээр нөлөөлж, стандартыг ашиглах хэвшүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.

6400+
Хүчинтэй стандарт
100+
Хүчингүй стандарт
1300+
Хэрэглэгч
35000+
Нийт авсан үйлчилгээ

Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд

Хамтрагч байгууллагууд