MNS 5799 : 2007

Дизель түлш. Шүүгдэх коэффициент тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний лабораторид хийгдэх туршилт шинжилгээ явуулахад дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-11-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-12-15
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 75.160.20 Шингэн түлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт