MNS .....:2024, "Хаягдал өнгөт металлыг дахин боловсруулах үйлдвэрт тавих ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-21/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024&nbs…

MNS GB/T 5310:2024, "Өндөр даралтын зуухны зориулалттай оёдолгүй ган хоолой" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-21/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024&nbs…

MNS 6578-2:2016, "Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн. Барагшуны хуурай, өтгөрүүлсэн бэлдмэл" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-06/-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч&…

MNS CAC 53:2024, "Шинэ жимс, хүнсний ногооны эрүүл ахуйн дадлын дүрэм" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай стандартчиллын дэд хороо (ТХ18/ДХ01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS CAC GL 57:2024, "Кодексын үндэсний хороод болон кодексын асуудал хариуцсан ажилтанд зориулсан бүсийн удирдамж" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай стандартчиллын дэд хороо (ТХ18/ДХ01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS CAC GL 62:2024, "Засгийн газраас хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлийн дүн шинжилгээний талаар баримтлах зарчим" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай стандартчиллын дэд хороо (ТХ18/ДХ01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS OIML R 126 3 :2024, "Амьсгалын нотолгоот анализатор 3 р хэсэг: Туршилтын тайлангийн формат" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-09/-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас:…

MNS OIML R 126-1:2024, "Амьсгалын нотолгоот анализатор 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-09/-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас:…

MNS OIML R 126 2 :2024, "Амьсгалын нотолгоот анализатор 2-р хэсэг: Хэмжил зүйн хяналт ба гүйцэтгэлийн туршилт" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-09/-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас:…

MNS GOST 7143:2024, "Тосолгооны өтгөн тос. Бат бэхийн хязгаар ба дулааны бэхжилтийг тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-25/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30цаг…