Стандартчиллын 2024-2025 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3.1 дэх заалт,   27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтын дагуу Стандартчиллын 2023-2024 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна. Стандартчиллын төлөвлөгөөнд санал ирүүлэхдээ дараах б…

Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

Стандарт, хэмжил зүйн газрын 100 жилийн ой тохиож байна. Энэ хүрээнд 2023.09.28-ны өдөр 10.00-18.00 цагийн хооронд Сүхбаатарын талбайд  “Иргэдэд ээлтэй стандарт” өдөрлөг зохион байгуулагдах тул ажлын байранд үйлчилгээ явагдахгүй болохыг анхаарна уу.   Мөн 2…

Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилт, түүнд эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх удирдамжийн стандарт батлагдлаа

Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ийн Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ)-ын хамтарсан Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос гаргасан бичил биетний тэсвэржилт (ББТ)-тэй холбоотой баримт бичиг (кодекс)-ийг англи хэлнээс орчуулан гаргалаа. MNS CAC RCP 6…

Авто замын тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөний үед болон тэнхлэг дээрх ачааллыг автоматаар жинлэх хэрэгсэл стандартыг батлав

MNS OIML R 134-1:2022, Авто замын тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөний үед болон тэнхлэг дээрх ачааллыг автоматаар жинлэх хэрэгсэл. 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага стандартыг баталж, 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байна. Олон улсын хэмжил зүйн байгууллагын энэ…

Стандартчиллын 2023-2024 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3.1 дэх заалт,   27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтын дагуу Стандартчиллын 2023-2024 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна. Стандартчиллын төлөвлөгөөнд санал ирүүлэхдээ дараах б…

Уналтаас хамгаалах хэрэгслийн олон улсын стандартыг батлав

MNS ISO 10333-1:2022, Уналтаас хамгаалах хэрэгсэл – 1-р хэсэг: Бүтэн биеийн бүс, MNS ISO 10333-2:2022, Уналтаас хамгаалах хэрэгсэл -- 2-р хэсэг: Уналтын хүч сааруулагч татлага буюу оосор стандартыг батлан гаргалаа. Өндрөөс унах аюултай, техникийн шалтгаанаар болон богино хугацааны ажил…

"Мөнгөн полимер" ХХК-ны байгууллагын стандартыг бүртгэв.

CS-11-0516:2022 Хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүн. Хүнд машин механизм, хөлөг онгоцны хөнгөнцагаан тээглүүр. Техникийн шаардлага  Энэхүү стандарт нь 2022 оны 12 дугаар сарын 12 ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 11 ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.