Түр хүлээнэ үү...

НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ

01  НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ
Хамаарагдах стандартууд :
01.020  Нэр томъёо (зарчим, зохицуулалт)
01.040  Тайлбар толь
01.040.01   Нийтлэг зүйл. Нэр томьёо.
01.040.03  Үйлчилгээ, Компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи. (Тайлбар толь)
01.040.07  Математик. Байгалийн шинжлэх ухаан (Тайлбар толь)
01.040.11  Эмнэлгийн тусламжийн технологи (Тайлбар толь)
01.040.13   Хүрээлэн буй орчин ба эрүүл мэндийн хамгаалал. Аюулгүй байдал (Тайлбар толь)
01.040.17   Хэмжилзүй ба хэмжилт. Физик үзэгдэл (Тайлбар толь)
01.040.19   Сорилт (Тайлбар толь)
01.040.21   Нийтлэг хэрэглээний механик тогтолцоо ба бүрэлдэхүүн хэсэг (Тайлбар толь)
01.040.21  Нийтлэг хэрэглээний механик тогтолцоо ба бүрэлдэхүүн хэсэг (Тайлбар толь)
01.040.23  Нийтлэг хэрэглээний урсамтгай материалын тогтолцоо ба бүрэлдэхүүн хэсэг (Тайлбар толь)
01.040.25   Үйлдвэрлэлийн техник (Тайлбар толь)
01.040.27   Эрчим хүч ба дулаан дамжуулах техник (Тайлбар толь)
01.040.29   Цахилгаан техник (Тайлбар толь)
01.040.31  Электроник (Тайлбар толь)
01.040.33   Цахилгаан холбоо. Дуу, дүрс бичлэгийн техник (Тайлбар толь)
01.040.35   Мэдээллийн технологи. Албан ажлын техник хэрэгсэл (Тайлбар толь)
01.040.37   Дүрслэлийн технологи (Тайлбар толь)
01.040.39   Нарийн механик. Үнэт эдлэл (Тайлбар толь)
01.040.43   Авто замын тээврийн хэрэгслийн техник (Тайлбар толь)
01.040.45   Төмөр замын техник (Тайлбар толь)
01.040.47   Хөлөг онгоцны үйлдвэрлэл, усан онгоцны бүтэц (Тайлбар толь)
01.040.49   Нисэх онгоц ба сансрын тээврийн хэрэгслийн техник (Тайлбар толь)
01.040.53  Материал зөөвөрлөх тоног төхөөрөмж (Тайлбар толь)
01.040.55   Барааны сав, баглаа боодол ба хуваарилалт (Тайлбар толь)
01.040.59   Нэхмэлийн ба арьс ширний технологи (Тайлбар толь)
01.040.61   Хувцасны үйлдвэр (Тайлбар толь)
01.040.65   Хөдөө аж ахуй (Тайлбар толь)
01.040.67   Хүнсний технологи (Тайлбар толь)
01.040.71   Химийн технологи (Тайлбар толь)
01.040.73   Уул уурхай, ашигт малтмал (Тайлбар толь)
01.040.75   Газрын тос, холбогдох технологи (Тайлбар толь)
01.040.77   Металлурги (Тайлбар толь)
01.040.79  Модны технологи (Тайлбар толь)
01.040.81   Шил, керамикийн үйлдвэр (Тайлбар толь)
01.040.83   Каучук ба хуванцарын үйлдвэр (Тайлбар толь)
01.040.85   Цаасны технологи (Тайлбар толь)
01.040.87   Будаг, будгийн үйлдвэр (Тайлбар толь)
01.040.91  Барилга, барилгын материал (Тайлбар толь)
01.040.93   Иргэний байгууламж (Тайлбар толь)
01.040.95   Цэргийн байгууламж (Тайлбар толь)
01.040.97  Гэр ахуйн ба худалдааны тоног төхөөрөмж. Соёлын үйлчилгээ. Спорт (Тайлбар толь)
01.060  Хэмжигдэхүүн ба нэгж
01.070  Өнгөөр кодчилох
01.075  Үсгэн тэмдэг
01.080   График тэмдэг
01.080.01   График тэмдгийн нийтлэг асуудал
01.080.10   Нийтийн мэдээллийн тэмдэг
01.080.20   Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдэг
01.080.30   Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график
01.080.40   Цахилгаан ба электрон байгууламжийн зураг, диаграмм, бүдүүвч, холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг
01.080.50  Мэдээллийн технологи ба цахилгаан холбооны техникийн зураг, холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг
01.080.99   Бусад график тэмдэг
01.100  Техникийн зураг
01.100.01  Техникийн зургийн нийтлэг асуудал
01.100.20   Механик байгууламжийн зураг
01.100.25   Цахилгаан ба электрон байгууламжийн зураг
01.100.27   Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг
01.100.30  Барилгын зураг
01.100.40   Зураг зурах тоног төхөөрөмж
01.100.99   Техникийн зурагт хамаарах бусад стандарт
01.110  Бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичиг
01.120  Стандартчилал. Нийтлэг дүрэм
01.120.10   Үндэсний стандартчиллын тогтолцоо
01.140  Мэдээллийн шинжлэх ухаан. Хэвлэл
01.140.10   Бичиг ба галиг
01.140.20   Мэдээллийн шинжлэх ухаан
01.140.30   Захиргаа, худалдаа, үйлдвэрийн баримт бичиг
01.140.40   Хэвлэл

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7716
Нийт хуудас үзсэн : 23241104
Хэрэглэгчдийн анхааралд