Түр хүлээнэ үү...

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ

91   БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ
Хамаарагдах стандартууд :
91.010   Барилгын үйлдвэр
91.010.01   Барилгын үйлдвэрийн нийтлэг асуудал
91.010.10   Хууль зүйн асуудал
91.010.20   Гэрээний асуудал
91.010.30   Техникийн асуудал
91.010.99   Бусад асуудал
91.020   Бодит төлөвлөлт. Хот төлөвлөлт
91.040   Барилга
91.040.01   Барилгын нийтлэг асуудал
91.040.10   Нийтийн барилга
91.040.20   Худалдаа, үйлдвэрийн зориулалттай барилга
91.040.30   Орон сууцны барилга
91.040.99   Бусад зориулалтын барилга
91.060   Барилгын эд анги
91.060.01   Барилгын эд ангийн нийтлэг асуудал
91.060.10   Хана. Дотор хана. Нүүрэн тал.
91.060.20   Дээвэр
91.060.30   Тааз. Шал. Шат
91.060.40   Яндан, бариул ба суваг хоолой
91.060.50   Хаалга ба цонх
91.060.99   Барилгын бусад эд анги
91.080   Барилгын бүтээц
91.080.01   Барилгын бүтээцийн нийтлэг асуудал
91.080.10   Металл бүтээц
91.080.20   Банзан бүтээц
91.080.30   Тоосгон бүтээц
91.080.40   Бетон бүтээц
91.080.99   Бусад бүтээц
91.090   Гадна бүтээц
91.100   Барилгын материал
91.100.01   Барилгын материалын нийтлэг асуудал
91.100.10   Цемент. Гипс. Шохой. Шохойн уусмал.
91.100.15   Эрдэс материал ба бүтээгдэхүүн
91.100.23   Керамик хавтанцар
91.100.25   Барилгын вааран бүтээгдэхүүн
91.100.30   Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн
91.100.40   Эслэг эдээр бэхжүүлсэн цементэн бүтээгдэхүүн
91.100.50   Холбогч бодис. Тусгаарлагч материал
91.100.60   Дулаан ба дуу тусгаарлах материал
91.100.99   Барилгын бусад материал
91.120   Барилгын ба барилга доторх хамгаалалт
91.120.01   Барилгын ба барилгын доторх хамгаалалтын нийтлэг асуудал
91.120.10   Барилгын дулаан тусгаарлагч
91.120.20   Барилга доторх дуу авиа. Дуу чимээ тусгаарлагч
91.120.25   Газар хөдлөлт ба чичиргээний хамгаалалт
91.120.30   Усны хамгаалалт
91.120.40   Аянга, цахилгааны хамгаалалт
91.120.99   Барилгын ба барилга доторх хамгаалалтад хамаарах бусад стандарт
91.140   Барилга доторх угсралт
91.140.01   Барилга доторх угсралтын нийтлэг асуудал
91.140.10   Төвийн халаалтын тогтолцоо
91.140.30   Агааржуулалт ба кондиционерийн тогтолцоо
91.140.40   Хий хангамжийн тогтолцоо
91.140.50   Цахилгаан хангамжийн тогтолцоо
91.140.60   Усан хангамжийн тогтолцоо
91.140.65   Ус халаах тоног төхөөрөмж
91.140.70   Сантехникийн угсралт
91.140.80   Бохирын шугамын тогтолцоо
91.140.90   Лифт. Цахилгаан шат.
91.140.99   Барилга доторх бусад угсралт
91.160   Гэрэлтүүлэг
91.160.01   Гэрэлтүүлгийн нийтлэг асуудал
91.160.10   Дотор талын гэрэлтүүлэг
91.160.20   Гадна талын гэрэлтүүлэг
91.180   Дотор талын засал
91.190   Барилгын туслах хэрэгсэл
91.200   Барилгын технологи
91.220   Барилгын тоног төхөөрөмж

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7716
Нийт хуудас үзсэн : 23241131
Хэрэглэгчдийн анхааралд