Түр хүлээнэ үү...

ЦАХИЛГААН ТЕХНИК

29   ЦАХИЛГААН ТЕХНИК
Хамаарагдах стандартууд :
29.020   Цахилгаан техникийн нийтлэг асуудал
29.030   Соронзон материал
29.035   Тусгаарлах материал
29.035.01   Тусгаарлах материалын нийтлэг асуудал
29.035.10   Цаас ба картонон тусгаарлах материал
29.035.20   Хуванцар ба каучукан тусгаарлах материал
29.035.30   Шил ба керамикан тусгаарлах материал
29.035.50   Гялтганууртай материал
29.035.60   Пааландсан материал
29.035.99   Бусад тусгаарлах материал
29.040   Тусгаарлах урсамтгай материал
29.040.01   Бусад тусгаарлах материал
29.040.10   Тусгаарлах тос
29.040.20   Тусгаарлах хий
29.040.99   Бусад тусгаарлах урсамтгай материал
29.045   Хагас дамжуулах материал
29.050   Дээд зэргийн дамжуулах чанар ба дамжуулах материал
29.060   Цахилгаан утас, кабель
29.060.01   Цахилгаан утас, кабелийн нийтлэг асуудал
29.060.10   Цахилгаан утас, кабелийн нийтлэг асуудал
29.060.20   Кабель
29.080   Тусгаарлалт
29.080.01   Цахилгаан тусгаарлалтын нийтлэг асуудал
29.080.10   Тусгаарлагч
29.080.20   Төмөр жийргэвч
29.080.30   Тусгаарлалтын тогтолцоо
29.080.99   Тусгаарлалтад хамаарах бусад стандарт
29.100   Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн
29.100.01   Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүний нийтлэг асуудал
29.100.10   Соронзон бүрэлдэхүүн хэсэг
29.100.20   Цахилгаан ба цахилгаан механик бүрэлдэхүүн хэсэг
29.100.99   Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бусад бүрэлдэхүүн хэсэг
29.120   Цахилгаан туслах хэрэгсэл
29.120.01   Цахилгаан туслах хэрэгслийн нийтлэг асуудал
29.120.10   Цахилгааны зориулалтын дамжуулалтын хоолой
29.120.20   Холбох хэрэгсэл
29.120.30   Залгуур, сүлжээний залгуурын суурь, залгавч
29.120.40   Унтраалга
29.120.50   Гал хамгаалагч ба бусад хэт гүйдлээс хамгаалах хэрэгсэл
29.120.70   Реле
29.120.99   Бусад цахилгаан туслах хэрэгсэл
29.130   Хуваарилах ба хянах багаж
29.130.01   Хуваарилах ба хянах багажны нийтлэг асуудал
29.130.10   Өндөр хүчдэлийн хуваарилах ба хянах багаж
29.130.20   Нам хүчдэлийн хуваарилах ба хянах багаж
29.130.20  Нам хүчдэлийн хувиарлах ба хянах багаж
29.130.99   Хуваарилах ба хянах бусад багаж
29.140   Чийдэн, холбогдох тоног төхөөрөмж
29.140.01   Чийдэнгийн нийтлэг асуудал
29.140.10   Чийдэнгийн толгой, хүрээ
29.140.20   Улайсах чийдэн
29.140.30   Өдрийн чийдэн. Ниргэлэгийн чийдэн
29.140.40   Люминесценц
29.140.50   Гэрэлтүүлгийг угсрах тогтолцоо
29.140.99   Чийдэнд хамаарах бусад стандарт
29.160   Эргэлтэт машин
29.160.01   Эргэлтэт машины нийтлэг асуудал
29.160.10   Эргэлтэт машины бүрэлдэхүүн хэсэг
29.160.20   Генератор
29.160.30   Мотор
29.160.40   Цахилгаан үүсгэх иж бүрдэл
29.160.99   Эргэлтэт машинд хамаарах бусад стандарт
29.180   Трансформат. Реактор
29.200   Шулуутгагч. Хувиргагч. Тогтворжсон эрчим хүчний хангамж
29.220   Гальваник элемент ба зай
29.240   Эрчим хүч дамжуулах ба хуваарилах сүлжээ
29.240.01   Эрчим хүч дамжуулах ба хуваарилах сүлжээний нийтлэг асуудал
29.240.10   Дэд станц. Долгион саатуулагч
29.240.20   Эрчим хүч дамжуулах ба хуваарилах шугам
29.240.30   Цахилгаан эрчим хүчний тогтолцооны хяналтын тоног төхөөрөмж
29.240.99   Эрчим хүч дамжуулах ба хуваарилах сүлжээнд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
29.260   Тусгай нөхцөлд ажиллах цахилгаан тоног төхөөрөмж
29.260.01   Тусгай нөхцөлд ажиллах цахилгаан тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
29.260.10   Гадна талын цахилгаан угсралт
29.260.20   Тэсрэмтгий агаарт зориулсан цахилгаан аппарат
29.260.99   Тусгай нөхцөлд ажиллах бусад цахилгаан тоног төхөөрөмж
29.280   Цахилгаан зүтгүүрийн тоног төхөөрөмж

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7716
Нийт хуудас үзсэн : 23241098
Хэрэглэгчдийн анхааралд