Төслийн танилцуулга

Estandard.gov.mn - цахим хуудас нь 2016 оны 07 дугаар сарын 1-ны байдлаар Монгол Улсын стандартын улсын бүртгэлд байгаа 6199 стандартын мэдээллийг олон улсын стандартын ангиллын дагуу бүлэглэсэн цахим сан бөгөөд үндэсний болон үндэсний болгосон олон улсын стандарт, арга зүйн бусад баримт бичгийн жагсаалт, хүчингүй болсон стандартын жагсаалт, төв, орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн салбарын хаяг, хэмжил зүйн болон баталгаажуулалтын журмын сангуудын мэдээллийг агуулсан болно.

Зорилго: Цахим хуудас нь стандартчиллын тухайн салбарт хамрагдах стандарт, үндэсний болгосон олон улсын стандарт, арга зүйн бусад баримт бичгийг хайж олох ажлын хялбарчлах, жагсаалтын бүтцийг ойлгомжтой болгоход чиглэгдэнэ.

СТАНДАРТЫН АНГИЛАЛ

 1. ТАЙЛБАР ТОЛЬ
 2. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ
 3. ҮЙЛЧИЛГЭЭ, КОМПАНИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ БА ЧАНАР. ЗАХИРГАА. ТЭЭВЭР. СОЦИОЛОГИ.
 4. МАТЕМАТИК. БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
 5. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ
 6. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 7. ХЭМЖИЛ ЗҮЙ БА ХЭМЖИЛТ. ФИЗИК ҮЗЭГДЭЛ
 8. СОРИЛТ
 9. НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МЕХАНИК ТОГТОЛЦОО БА БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ
 10. НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ УРСАМТГАЙ МАТЕРИАЛЫН ТОГТОЛЦОО БА БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ
 11. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИК
 12. ЭРЧИМ ХҮЧ БА ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТЕХНИК
 13. ЦАХИЛГААН ТЕХНИК
 14. ЭЛЕКТРОНИК
 15. ЦАХИЛГААН ХОЛБОО. ДУУ, ДҮРСНИЙ ТЕХНИК
 16. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЛБАН ТАСАЛГААНЫ МАШИН, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ
 17. ДҮРСЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
 18. НАРИЙН МЕХАНИК. ҮНЭТ ЭДЛЭЛ
 19. АВТО ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИК
 20. ТӨМӨР ЗАМЫН ТЕХНИК
 21. ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, УСАН ОНГОЦНЫ БҮТЭЦ
 22. НИСЭХ ОНГОЦ БА САНСРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИК
 23. МАТЕРИАЛ ЗӨӨВӨРЛӨХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 24. БАРААНЫ САВ, БАГЛАА БООДОЛ БА ХУВААРИЛАЛТ
 25. НЭХМЭЛИЙН БА АРЬС ШИРНИЙ ТЕХНОЛОГИ
 26. ХУВЦАСНЫ ҮЙЛДВЭР
 27. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
 28. ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИ
 29. ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИ
 30. УУЛ УУРХАЙ, АШИГТ МАЛТМАЛ
 31. ГАЗРЫН ТОС, ХОЛБОГДОХ ТЕХНОЛОГИ
 32. МЕТАЛЛУРГИ
 33. МОДНЫ ТЕХНОЛОГИ
 34. ШИЛ, КЕРАМИКИЙН ҮЙЛДВЭР
 35. КАУЧИК БА ХУВАНЦАРЫН ҮЙЛДВЭР
 36. ЦААСНЫ ТЕХНОЛОГИ
 37. БУДАГ, БУДГИЙН ҮЙЛДВЭР
 38. БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ
 39. ИРГЭНИЙ БАЙГУУЛАМЖ
 40. ЦЭРГИЙН ТЕХНИК
 41. АХУЙН БА ХУДАЛДААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ. СПОРТ
 42. ГАРЧИГГҮЙ
 43. ХЭМЖИГДЭХҮҮН БА НЭГЖ
 44. ӨНГӨӨР КОДЧИЛОХ
 45. ҮСГЭН ТЭМДЭГТ
 46. ГРАФИК ТЭМДЭГ
 47. ТЕХНИКИЙН ЗУРАГ
 48. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ
 49. СТАНДАРТЧИЛАЛ, НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ
 50. МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН. ХЭВЛЭЛ

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах