Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Төмөр замын битүү вагоны цүү цуурганы эрээслүүр
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3368   -   1982   2  х

Энэ стандарт нь төмөр замын битүү вагоны цүү цуургыг эрэх эрээслүүр үйлдвэрлэхэд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Суудлын вагоны тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2542   -   2010   5  х

1            Энэ стандарт нь суудлын вагоны тоормосны ширмэн шахавчийг үйлдвэрлэх, хүлээн авах, турших, хаяглах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

1.1       Төмөр замын вагон депонууд, техник үйлчилгээний газарт хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Илчит тэрэгний тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6145   -   2010   5  х

1.1     Энэ стандарт нь илчит тэрэгний тоормосны ширмэн шахавчийг үйлдвэрлэх, хүлээн авах, турших, хаяглах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

1.2    Зүтгүүрийн аж ахуйн  нэгжийн илчит тэргэнд хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Суудлын вагоны тоормосны аравчтай ширмэн шахавч. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6146   -   2010   6  х

1.1        Энэ стандарт нь суудлын вагоны тоормосны аравчтай шахавчийг үйлдвэрлэх, хүлээн авах, турших, хаяглах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

1.2        Төмөр замын вагон депонууд болон техник үйлчилгээний газарт хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Хос дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13260   -   2016   27  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандартаар шинэ хос дугуйн техникийн үзүүлэлтийг тодорхойлно. Уг стандартыг дараах стандартад нийцэх эд ангиудаас бүрдсэн хос дугуйтай үед ашиглана. Үүнд: - EN13262 дугуйн стандарт - EN13261 дугуйн голын стандарт Энэ стандарт нь хос дугуйн засвар үйлчилгээнд бүрэн хэрэглэхгүй. Зарим үзүүлэлт ангилал 1 ба 2-ын функц маягаар өгөв. Тухайлсан үзүүлэлтийг тодорхойлохын тулд ангилал 2-ыг 2а, 2в гэж дэд ангилалд хуваасан. Ангилал 1-ыг ерөнхийдөө техникийн хурд 200 км/цагаас их хурдтай үед сонгоно. Дугуйн стандарт EN 13262, голын стандарт EN 13261-д тодорхойлсноор хос дугуй нь 1-р ангиллын дугуй ба голоос бүрдэнэ.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13262   -   2016   34  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь Европын төмөр замын сүлжээнд хэрэглэдэг галт тэрэгний хос дугуйн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. ER6, ER7, ER8, ER9 төрлийн 4 гангийн тухай энэ стандартад тодорхойлсон, Европын ачааны вагонд зөвхөн ER6, ER7, ER8 төрлийн ганг хэрэглэдэг. ER6 төрлийн ган нь ачааны вагоны хэрэглээнд тохирдоггүй ба түүнийг нэг гол дээрх ачаалал багатай вагонд хэрэглэдэг. Тодорхой онцлог үзүүлэлтийг ангилал 1, 2-ын дагуу тодорхойлов. Ангилал 1-ыг галт тэрэгний хурд 200 км/цагаас дээш байх үед сонгоно. Ачааны хөдлөх бүрэлдэхүүний хурд 200 км/цагаас бага бол ангилал 2-ын хос дугуйг хэрэглэнэ. Эдгээр ангиллуудыг зарим үед үзүүлэлтүүдийн онцлогоос хамаарч дахин дэд ангилалд хувааж болно. Энэ стандарт нь битүү вакум орчинд гангаар хийж хүйтнээр хатаасан мөөртэй цул цувимал дугуйнд хамааралтай. Эдгээр дугуй нь Европын сүлжээнд нэлээд их тоогоор хэрэглэж байгаа ба EN 13979-1-д зааснаар техникийн баталгааны журмыг хангаж байгаа юм.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Өнхрөх гадаргуун хэлбэр
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13715   -   2016   21  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйд хэрэглэх, 330 мм түүнээс дээш диаметртэй дугуйн мөөрийн хөндлөн огтлол, гадаргууг тодорхойлсон болно. Дугуйн дэл, өнхрөх гадаргуун хөндлөн огтлол нь шинэ хос дугуй, дан болон угсарсан дугуйны засвар үйлчилгээ, бүрэн магадалгаа хийх, дугуйн зорох, дахин сэргээх үйл ажиллагаанд хамааралтай. Энэхүү стандартад тохирохгүй дугуйн хөндлөн огтлолын хэмжээг зөвхөн дугуйн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, (галт тэрэгний оператор) болон суурь бүтэц эзэмшигч хоёрын хооронд хийсэн гэрээг үндэслэн хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Тэргэнцэрийн арлын хийцийн шаардлагыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13749   -   2016   55  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь тэргэнцэрийн арлын төсөл тооцоо, төсөл тооцооны журмууд, үнэлгээний аргууд, баталгаа болон үйлдвэрлэлийн чанарын шаардлага зэргийг мөрдөх аргыг тодорхойлов. Энэ нь гацаа гол, гүүшингийн их бие, тэргэнцэрийн арлын хийцийн шаардлагуудад хязгаарлагдмал байна.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Резинэн дүүжингийн бүрдэл хэсэг. Уян полимер. Механик эд анги дээр суурилсан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13913   -   2016   49  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь: - Уян полимер дээр суурилсан механик эд ангиудын зөвшөөрөх үзүүлэлт, түүнийг баталгаажуулахын тулд гүйцэтгэх үзлэг болон туршилтын арга - Нийлүүлэгчийн зүгээс зөвшөөрөл авах журам - Тодорхой шаардлагуудтай бүтээгдэхүүний чанарыг тодорхойлох аргачлал - Уян полимер дээр суурилсан механик эд ангиудын үйлдвэрлэлийн чанарыг хянах зэрэг үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино. Энэ стандарт нь төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, төмөр замын салбараас хамааралгүй байнгын чиглүүлэх системтэй төмөр зам дээр явах бусад төрлийн ижил төстэй хөдлөх бүрэлдэхүүн дээр суурилуулахад зориулсан уян полимер дээр суурилсан механик эд ангиудад хамаатай. Уян полимер дээр суурилсан механик эд ангиудын ердийн хэрэглээнд - Хөдлөх бүрэлдэхүүний дүүжин систем - Тоног төхөөрөмжийн угсралтын систем - Холбоосууд /Жишээ нь: шингээх аппаратын зөөлрүүлэгч, уян полимер эмээл бүхий холхивч, механик холболтуудад ашиглагдсан уян полимер дээр суурилсан эд ангиуд/ - Хязгаарт хоригууд зэрэг багтана. Эдгээр эд ангиуд нь дараах байдалтай байж болно. Үүнд: - Бүхэлдээ уян полимерээр хийгддэг, бие даан өөрөө эсвэл бусад уян эд ангиудтай хослон ажилладаг - Уян полимер болон бусад материалуудын хийцээс нь хамаарч нягт эсвэл сийрэг ангилдаг.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуйн ашиглалтад тавих шаардлага. Хос дугуйны салгалттай ба салгалтгүй засвар үйлчилгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  15313   -   2016   53  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандартаар галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг хангах болон хос дугуйн салгалттай засварын үеийн зөвшөөрөх хэмжээ болон төлөвлөгөөт засварын чанар, үр дүнд тавих шаардлагуудыг тодорхойлно. Энэхүү стандарт нь дараах стандартуудыг мөрдөх хос дугуйнд хамаарна. Үүнд: - EN12080, EN12081, EN12082 - EN13103, EN13104 - EN13260, EN13261, EN13262 - EN13979-1 - EN13715
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25644358
Хэрэглэгчдийн анхааралд