Түр хүлээнэ үү...

Согтуурах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд

ХХААХҮ-ийн Сайдын 36 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс боловсруулсан МNS 5984 : 2009 "Ликёр болон ликёрийн төрлийн архи. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандарт шинээр, MNS 178 : 2009 "Хүнсний спирт. Техникийн ерөнхий шаардлага",  MNS 179 : 2009 Цагаан болон өвөрмөц архи. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартууд шинэчлэн батлагдлаа. Эдгээр стандартуудыг 2010.01.01-ээс эхлэн мөрдөж байна.

 

Мэдээ мэдээлэл

Стандартын улсын үзлэгийн дүнд үндэслэн зарим стандартыг хүчингүйдтооцов.
Монгол Улсын Шадар сайдын 2012 оны 42 дугаар тушаалыг үндэслэн, үндэсний стандартын улсын үзлэгийг нэгдүгээр улиралд багтаан хэрэгжүүллээ. ...

2013-03-18 08:59:02 Дэлгэрэнгүй
Хүнснээс шалтгаалах халдварт бус өвчлөлийг бууруулахад стандартаар дэмжлэг үзүүлнэ.
Хүнсний стандартчиллын техникийн хороогоос MNS 6361 : 2012 "Хүнс, малын тэжээл дэх микотоксины үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ" стандартын ...

2013-03-11 11:25:26 Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний шинэ стандартууд батлагдлаа
Эдийн засгийн салбаруудын ажил үйлчилгээг хэрэглэгчид таниулах, хүргэхэд мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээг өргөнөөр ашиглаж байна. ...

2013-03-01 12:15:23 Дэлгэрэнгүй
Стандарт худалдан авах талаар
1. Стандартын захиалгын хуудас бөглөөд standardinform@masm.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Стандартын үнэ хуудасны тоо болон олон улсын түвшингээс хамаарна. ...

2012-09-06 07:16:15 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн стандартчиллын сониноос
Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2012 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар "Төв ...

2012-08-30 08:24:41 Дэлгэрэнгүй
Энэхүү вэб хуудсаас стандартыг үзэж танилцаж сонголт хийх заавар
Зааврыг энд дарж үзнэ үү. ...

2012-04-26 10:33:47 Дэлгэрэнгүй
Бага хүч чадлын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн стандартууд шинээр батлагдлаа.
50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадлын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн угсармал септик, хөрсөөр шүүрүүлэх систем, угсармал болон ...

2012-04-13 08:08:51 Дэлгэрэнгүй
"Нийгмийн хариуцлагын удирдамж" стандарт шинээр батлагдлаа.
Олон улсын стандартын байгууллагаас ISO 26000:2010"Guidance on social responsibility" олон улсын стандартыг баталсан юм. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2012 оны ...

2012-04-10 08:53:55 Дэлгэрэнгүй
Монгол гэрийн холбогдолтой зарим стандартууд шинэчлэгдлээ.
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай” Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрийн эсгийг технологийн ...

2012-03-29 10:15:33 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартын талаар тоон мэдээ
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол Улсад 6135 стандарт мөрдөж байна. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр 2011 онд шинээр ...

2012-03-16 04:07:45 Дэлгэрэнгүй
"Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг" MNS 5217:2012 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001-09-28-ны өдрийн 374 ...

2012-03-05 06:57:32 Дэлгэрэнгүй
"Монгол Улсын стандартын жагсаалт-2012" ном хэвлэгдлээ.
Стандартын мэдээлэл, лавлагааны төвөөс эмхэтгэн, "Монгол Улсын стандартын жагсаалт-2012" номыг хэвлэн гаргалаа. Уг номд 2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний ...

2012-02-15 00:59:14 Дэлгэрэнгүй
"Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандарт шинэчлэгдэв."
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2011,1,24-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор MNS 4408:2011 "Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2012-01-24 22:52:46 Дэлгэрэнгүй
MNS 6295 : 2011 “Нэхмэл. Нэхмэл, сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага” стандарт батлагдлаа.
Импортоор оруулж ирж байгаа сүлжмэл, оемол, нэхмэл зарим бүтээгдэхүүнээс хэрэглэгчид ...

2012-01-05 01:31:34 Дэлгэрэнгүй
"Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 6278 : 2011 стандарт батлагдлаа.
Монгол Улсад уул уурхайн үйлдвэр эрчимтэй хөгжиж, үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дийлэнхийг үйлдвэрлэж байна. Өнгөрсөн 2010 онд ...

2011-12-01 23:26:17 Дэлгэрэнгүй
"Эрсдлийн удирдлага. Зарчим ба заавар" MNS ISO 31000:2011 стандарт стандарт батлагдлаа.
Аливаа байгууллага нийгмийн, хүрээлэн буй орчны, технологийн, аюулгүй байдал хамгаалалтын, худалдааны, санхүү эдийн засгийн талаар тавьсан зорилтдоо хүрэх эсэх ...

2011-11-17 21:48:24 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO 15195:2011“Анагаах ухааны лаборатори-Хэмжлийн эталон лабораторид тавигдах шаардлага
Үйлчлүүлэгчийн оношийг стандартын дагуу үнэн зөв тогтооход анагаах ухааны лабораторийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулах шаардлагатай.Тэдгээрийгүнэн зөв, ...

2011-11-17 21:45:53 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын стандартын талаар тоон мэдээ
Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 5907 стандарт батлагдан мөрдөж байгаагийн 1576 буюу 26,7 % нь олон улс, бүс нутаг, гадаад орны ...

2011-11-09 00:11:10 Дэлгэрэнгүй
"Тамхины хяналтын суурь конвенци" ба стандартчилал
Тамхины хяналтын асуудал нь зөвхөн эрүүл мэндийн асуудал төдий бус бүхэл бүтэн улс, үндэстний болон дэлхий нийтийн хөгжлийн тулгамдсан ...

2011-11-07 18:34:27 Дэлгэрэнгүй
Хагас коксон түлшний стандартыг баталлаа
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн боловсруулсан MNS 5679-1:2011 "Хагас коксон ...

2011-11-07 18:32:50 Дэлгэрэнгүй
MNS 6275:2011 “Нэгдсэн хаягжуулалт. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага” стандарт шинээр батлагдлаа
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт одоогийн ашиглаж байгаа хаягийн систем нь хотжилт эрчимтэй явагдаж, суурьшлын бүс түргэн тэлж байгаа ...

2011-11-07 18:31:03 Дэлгэрэнгүй
Төрийн далбаагаа стандартын дагуу үйлдэж, хэрэглэцгээе.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 35 дугаар тогтоолоор MNS 6262:2011 "Монгол Улсын Төрийн далбаа. Ерөнхий шаардлага" стандартыг баталсан бөгөөд уг ...

2011-10-26 22:58:48 Дэлгэрэнгүй
Шахмал түлшний стандарт шинэчлэгдлээ.
"Шахмал түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5679:2011 стандарт батлагдлаа. Энэ стандарт нь "Шахмал түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5679:2006, "Брикет ...

2011-08-08 11:15:32 Дэлгэрэнгүй
"Шууз"-ны стандарт батлагдлаа.
Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэмтэн багш нарын хийсэн судалгаанд үндэслэн "Уламжлалт махан бүтээгдэхүүн “Шууз”. Ерөнхий ...

2011-07-27 16:21:32 Дэлгэрэнгүй
"Загас, загасан бүтээгдэхүүнтэй ажиллах дүрэм" стандарт батлагдлаа.
Монгол Улсын Кодексийн үндэсний багаас санаачлан ШУТИС-ийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн тэргүүлэх профессор Б.Энхтуяа, ахлах багш Ш.Нарантуяа нар ...

2011-07-27 16:02:12 Дэлгэрэнгүй
Өрхийн эмнэлэгийн стандарт шинэчлэгдэв.
Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 278 тоот тушаалаар баталсан ажлын хэсэг MNS 5292:2003 стандартыг дахин хянаж, шинэчлэн MNS 5292:2011 "Өрхийн ...

2011-07-18 17:50:28 Дэлгэрэнгүй
Хурдан морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлагыг стандартчилав.
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолын дагуу "Үндэсний морин уралдааны морь унаач ...

2011-07-07 13:24:14 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын төрийн далбааны стандарт батлагдлаа.
"Монгол Улсын Үндсэн хууль", "Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай" хуульд заасны дагуу бүх ард түмний баяр наадам, ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ ...

2011-07-07 11:59:40 Дэлгэрэнгүй
Эцэг эх, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын анхааралд
Монгол Улсын Засгийн газар ерөнхий боловсролын сургуулийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлж, хүүхдийг зургаан настайгаас нь ...

2011-05-17 16:52:45 Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн салбарт шинэ стандартууд батлагдлаа.
Мэдээллийн технологийн салбарын нэр томьёо болон Мэдээллийн аюулгүй байдал, Программ хангамжийн боловсруулалтад хамаарах стандартууд шинээр батлагдлаа. Эдгээр ...

2011-05-17 15:54:43 Дэлгэрэнгүй
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн хүрээнд зарим стандартуудыг шинэчлэв.
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн 6.1.5, 10.1.11 дүгээр заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага" ...

2011-05-03 12:15:18 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын техникийн хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.
Олон улс, Монгол Улсын стандартын төслийг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий салбарын стандартчилын техникийн хороод ажиллаж байна. Техникийн ...

2011-04-19 17:09:56 Дэлгэрэнгүй
Эмийн үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдэд
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 03 дугаар тогтоолын дагуу MNS 5260:2011 "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага", MNS 5524:2011 "Эмийн үйлдвэрлэлд ...

2011-04-04 12:39:27 Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлын талаар үндэсний стандартууд батлагдлаа.
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын ISO 8124 "Тоглоомын аюулгүй байдал" багц стандартуудыг Монгол Улсын ...

2011-03-23 17:10:41 Дэлгэрэнгүй
Баримт бичгийн стандартууд шинэчлэгдлээ.
Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар тогтоолын дагуу MNS 5140-1:2011 "Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг. 1 дүгээр ...

2011-03-02 12:16:36 Дэлгэрэнгүй
Ундны усны стандартад нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.
Хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд ашиглах усны эрүүл ахуйн шаардлага, хэм хэмжээг хангах, түүний чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээний ...

2011-02-24 16:49:39 Дэлгэрэнгүй
Нөхөн сэргээлтийн стандарт шинээр батлагдлаа.
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын сайдын 2010 оны 136/А-168 тоот хамтарсан тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс боловсруулсан ...

2011-02-24 16:31:06 Дэлгэрэнгүй
"Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа" стандарт батлагдлаа.
Эх, нярай, эмэгтэйчүдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай шуурхай үзүлэх зорилгоор Засгийн газрын хэрэгжүлэгч агентлаг Эрүүл Мэндийн Газрын даргын 2010 ...

2011-02-08 15:46:33 Дэлгэрэнгүй
MNS 0464:2010 “Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий
Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүний стандарт 1985 онд анх батлагдсан бөгөөд сүүлийн үед техник технологийн хөгжил хурдасч, бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэж ...

2010-09-13 01:55:33 Дэлгэрэнгүй
Стандартын захиалгын хуудас
Захиалгын хуудсыг энд дарж татаж авна уу. ...

2010-06-14 05:16:54 Дэлгэрэнгүй
Сав баглаа, боодлын болон зарим хүнсний бүтээгдэхүүний
Монгол Улсын Их Хурлаас 2009 онд “Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай” хуулийг батлан мөрдөж ...

2010-05-17 04:30:46 Дэлгэрэнгүй
Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?...
Хэрэв та Монгол Улсын стандарт, байгууллагын стандарт, техникийн зохицуулалтын төсөл боловсруулж байгаа, гадаадын стандарт түр хэрэглэх зөвшөөрөл ...

2010-04-22 22:34:12 Дэлгэрэнгүй
Компьютерийн орчинд нэгдсэн кодын стандартыг мөрдөнө.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 44 дүгээр тогтоолын дагуу MNS 5552 : 2005 \"Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. ...

2010-04-22 22:13:14 Дэлгэрэнгүй
Стандартын үнэ
Олон улс, бүс нутаг, гадаад орны болон үндэсний стандартыг түгээх гэрээт ...

2010-04-22 21:46:56 Дэлгэрэнгүй
Мал нядлах үйлдвэрүүдийн анхааралд
Махны экспортыг дэмжих, үйлдвэрлэлийн дамжулагуудад чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор MNS 5998:2009 "Мал нядлах үйлдвэр. Аюулын дүн ...

2010-03-02 22:47:20 Дэлгэрэнгүй
Согтуурах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд
ХХААХҮ-ийн Сайдын 36 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс боловсруулсан МNS 5984 : 2009 "Ликёр болон ликёрийн төрлийн архи. ...

2010-03-02 04:09:07 Дэлгэрэнгүй
Та орон сууцны барилга захиалахаар төлөвлөж байгаа бол...
MNS 6058:2009 "Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал" стандартыг баталлаа. Энэхүү стандартыг 2010.02.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байна. ...

2010-03-02 03:55:14 Дэлгэрэнгүй
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх стандарт шинээр батлагдан гарлаа.
Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 49 дугаар шийдвэрийн дагуу MNS ...

2010-03-02 03:49:17 Дэлгэрэнгүй
MNS 5012:2008 стандартад өөрчлөлт орууллаа.
Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолын дагуу “Нийтийн ...

2009-11-05 10:49:47 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 4049
Нийт хуудас үзсэн : 11037908