Түр хүлээнэ үү...
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Монгол улсын стандартын үнэ.


Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд


MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн эрх, ашгийг хамгаалахад оршино” гэж заасан байдаг. Тасралтгүй өсөн нэмэгдэж буй нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор “Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт”-ийг баталж нийт 181 зүйлийн бүтээгдэхүүн, 16 нэр төлийн үйлчилгээг тохирлын баталгаанд заавал хамруулахаар тусгасан байна. Энэхүү олон улсын стандартын агуулга нь үйлчилгээний баталгаажуулалтын схем боловсруулах үйл ажиллагааг удирдамжаар хангаж үйлчилгээний баталгаажуулалтын схем боловсруулсан олон улсын туршлагыг жишээ болгон үзүүлэхэд оршино. Энэ стандартыг орчуулснаар “Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт”-д хамаарах үйлчилгээг баталгаажуулах чиг үүргийг олон улсын тохирлын үнэлгээний зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ.

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж байна. Энэ стандарт нь хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн элэгдлийн хэмжээг тогтоох, хянах зориулалт бүхий ажлын болон хяналтын загварыг баталгаажуулах аргачлалын гарын авлага болно. Энэ стандартын шаардлага хангасан ажлын болон хяналтын загвар ашигласан хяналтын хэмжилтийн үр дүнгээр хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйг ээлжит аялалд тэнцэх эсэхийг тогтоож, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллах чухал ач холбогдолтой юм.

MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.

2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн чулууны найрлага болон шохойн үйлдвэрийн технологи ажиллагааг судалсаны үндсэн дээр Хөтөл, Дарханы орд газрыг түшиглэн Монголд анх удаа “Баргил Тех” ХХК бүрэн автомат ажиллагаатай үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж, гидратын шохойг үйлдвэрлэж байна.

 

“Баргил Тех” ХХК болон Монголын Арьс ширний холбооны саналыг үндэслэн ХҮСТҮБ-ын Армоно нэгдлийн лабораторийн судалгаа, шинжилгээний үр дүнд Гидратын шохойг үйлдвэрлэх, хүлээн авах, савлах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалах, шинжлэх,  чанарт хяналт тавих шаардлагад нийцүүлэн үндэсний стандартыг ОХУ-ын болон Европын холбооны стандартын шаардлагад нийцсэн төслийг боловсруулан батлуулав.

 

Гидратын шохой/ Hydrated Lime / 

 

 Олон улсын нэршил: / Calcium hydroxide/

 Ижил төстэй нэршил : Кальцийн гидрат, Бөсгөсөн шохой, Унтраасан шохой.

 Химийн томъёо: - Са(ОН)2

 Са(ОН)2–ын агууламж 90-95 %

 Физик шинж чанар:

ü        Гадаад төлөв байдал - нунтаг талст

ü    Өнгө - цагаан

ü    Молекул жин - 74,093

ü    Хувийн жин - 2,211г/см3

 Химийн шинж чанар:

ü    Усанд уусах байдал: -- 0,185г/100мл

ü   Хүчтэй шүлт учир бусад шүлтүүдийн адил шүлтлэг болон бусад урвалыг үзүүлнэ.

 

Дээрх шинжийг агуулсан гидратын шохойн давуу тал:

 1. Идэвхт бодисын хэмжээ өндөр;

 2. Жин хүндрүүлэх гадны хольцгүй;

 3. Бэлэн бүтээгдэхүүн учир шууд хэрэглэх боломжтой;

 4. Концентрацийг нарийн тохируулах, тээвэрлэхэд хялбар;

 5. Хадгалах хугацаа урт;

 6. Хэрэглээний олон салбарт ашиглах жишээ нь:

- Арьс шир боловсруулах

- Цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг дарах

- Барилгын материалын үйлдвэрлэл

- Авто зам барих

- Химийн бодисын үйлдвэрлэл

- Нүүрсхүчлийг илрүүлэх

- Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд өргөн хүрээтэй.

 

MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын

2018 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн С/03 дугаар тушаалаар батлав.

Стандарттай дараах линкээр орж танилцана ууISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага


Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.

MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо

MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал
 
MNS ISO/TR 30406:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Байгууллагын түвшний тогтвортой ажил эрхлэлтийн менежмент
 
MNS ISO/TS 30407:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн нэгжийн өртөг
 
MNS ISO 30408:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Хүний нөөцийн засаглал
 
MNS ISO 30409:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Ажиллах хүчний төлөвлөлт
 

 
Эдгээр стандартуудыг Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороогоор
 
хэлэлцүүлж, СХЗГ-ын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн С/04 дугаар тушаалаар батлан,
 
энэ оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж байна.
 
Хүний нөөцийн менежментийн гол зорилго бол эрчимтэй, бүтээлч байдлыг өрнүүлэхийн тулд ажилтнуудынхаа
 
авъяас чадварыг нээн илрүүлж хөгжүүлэхэд оршино. Менежер хүн хүний нөөцийн менежментийн талаар
 
онолын тодорхой мэдлэг, практик туршлагыг хуримтлуулсан байх ёстой.
 
Ажилтны хувийн чадварын хөгжлийн төвшний шалгуур нь биеийн болон оюуны хүчний хөдөлмөрийн явц дахь
 
ажилтны бүтээлч чадварын өгөөж юм. Энэ өгөөж нь хүн бүрт янз бүр байх ба хүний хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаар
 
илрэн гардаг байна.
 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг дээрх олон улсын стандарттай уялдуулан хэрэгжүүлэх боломж нээгдэж байна.
 
Та бүхэнд амжилт хүсье!

ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.

ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.astm.org вебсайтаас авна уу

ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.

ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи линкээр холбогдож авна уу https://www.astm.org/search/fullsite-search.html?query=D%20664&

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн багш, доктор, дэд профессор Б.Энхжаргал,
ХААИС-ийн Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал Г.Гантулга, МААБС-ийн захирал О.Баатарцогт,
МААБС-ийн багш доктор Т.Уламбаяр, Койка олон улсын байгууллагын зөвлөх мэргэжилтэн Ким Сун Хван,
МААБС-ийн багш, магистр Д.Дамдинсүрэн, МААБС-ийн багш магистр Т.Ариунболд, МААБС-ийн багш, магистр Б.Баасанжаргал,
МААБС-ийн багш, доктор Ж.Шинэхүү нар боловсруулсан.
Манай улс уламжлалт мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр хүнсний хэрэгцээгээ хангадаг өвөрмөц соёлтой орон.
Иймээс хүнсний хамгийн өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн болох мах, сүүний үйлдвэрлэл онцгой байр эзэлдэг.
Газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл сүүлийн жилүүдэд өсч байгаатай холбогдуулан хүн амыг
эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах шаардлагатай.
• Импортын жимс, жимсгэнэ 80-90%
• Гарал үүсэл
• Хөрс, ус
• Бордоо (органик, химийн)
• Пестицид (ургамлын өвчин, хортон шавьж)
• Антибиотик (тахиа, гахайн мах)
• Тээвэрлэлт • Хадгалалт “хөдөө аж ахуйн зохистой дадал” гэж мал, амьтан, ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд,
бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах бүх нөхцөл,
үйл ажиллагаа зохицуулахаар заасны дагуу хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах
шаардлагын үүднээс энэхүү стандартыг боловсруулж баталсан.

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25858986
Хэрэглэгчдийн анхааралд